Winnaar van de George Beusmans prijs 2017

Op vrijdag 1 december 2017 vond in het Evoluon te Eindhoven het symposium ‘Up (to) Date CVA’ plaats. Dit jaarlijkse symposium wordt georganiseerd door het door de werkgroep Opleiding en Scholing van het Kennisnetwerk CVA NL. Onderdeel van het programma is de uitreiking van de George Beusmans prijs.

Een vakkundige jury, bestaande uit Michelle Bernhardi (Roessingh en winnaar 2016), Harmen Hidding, Tineke Krikke, Coos de Vries, Tonnie van de laar en natuurlijk George Beusmans zelf,  beoordeelde de ingediende 31 innovatieve projecten en wetenschappelijke onderzoeken. De inzendingen werden middels een poster gepresenteerd tijdens de piches en pauzes.

In deze 2017 editie van de George Beusmans prijs voor de beste ketenzorginnovatie voor de zevende keer uitgereikt. Onder luid applaus maakte Tonnie van de Laar (oud voorzitter van het Kennisnetwerk CVA NL) de winnaars bekend.

En ………… Logoclicks werd gedeeld derde in de categorie ‘Innovatie’!

De eerste prijs voor het meest innovatieve project was voor de knowledge brokers Pien Slingeland, Anika van Pol en Lysanne Wien van het Meander medisch Centrum voor de “Informatieavond na een beroerte”, een informatieavond die al wel bestond maar die in een nieuw jasje gegoten is.

We zijn blij en trots dat we met onze online afasietherapie nu al bij de drie beste innovaties staan.

De essentie van onze inzending:


Logoclicks, online afasietherapie

Logoclicks ontwikkelt een e-health toepassing om de therapie voor mensen met afasie te verbeteren.

Afasietherapie

Cognitief-linguïstische therapie (CLT) wordt in de acute en post-acute fase van afasietherapie als de gouden standaard gezien (Heugten van, Bertens & Spikman; Richtlijn Neuropsychologische Revalidatie, 2017).
Een behandeling is maatwerk waarbij rekening moet worden gehouden met omgevings- en persoonlijke factoren van de persoon met afasie.

De cognitief- linguïstische therapie (CLT) is gericht op het activeren van de linguïstische basiscomponenten van de verbale communicatie: semantiek, fonologie en syntaxis (Doesborgh et al., 2004; de Jong-Hagelstein et al., 2011).

Wetenschappelijk onderzoek toont daarnaast aan dat intensivering, verhoging van de behandelfrequentie en personalisatie van therapie positieve resultaten oplevert in het herstel van de taalvaardigheid.

Dagelijkse praktijk

In de huidige praktijk is het niet eenvoudig mogelijk om de intensiteit en frequentie van behandeling te verhogen en is er onvoldoende gevarieerd behandelmateriaal beschikbaar voor alle taalmodaliteiten in CLT.

Online therapie

Logoclicks lost deze beperkingen op met een online hulpmiddel voor de logopedist om personen met afasie gevarieerde gepersonaliseerde oefeningen aan te bieden als huiswerk of in de praktijk. Blended care wordt hiermee realiteit in de logopediepraktijk.

De logopedist stelt de oefeningen samen uit een groot bestand van woorden en afbeeldingen met individueel in te stellen moeilijkheidsgraden en cueingsmogelijkheden. De resultaten van de oefeningen worden vastgelegd en dienen als basis voor de vervolgtherapie en voor verslaglegging.

Op deze manier krijgt de persoon met afasie maatwerkoefeningen aangeboden die aansluiten bij de aard en de ernst van de afasie en die aansluiten bij de interesse, het niveau en de belastbaarheid.


De ingezonden poster kan hier gedownload worden.