Over Logoclicks

Communicatie is voor iedereen belangrijk om mee te (blijven) doen in de maatschappij. De logopedie heeft een belangrijke taak om dat voor iedereen mogelijk te maken.

In de komende jaren dreigt een enorm tekort aan personeel in onderwijs en zorg terwijl de vraag door de vergrijzing en het toenemende belang van taalvaardigheid in de maatschappij toeneemt.

Het is de missie van Logoclicks om logopedisten te helpen met de inzet van technologie slimmer te werken om de kwalitatieve logopedische zorg in de komende jaren te garanderen.

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniametrie (NVLF) signaleert de toekomstige veranderingen en heeft ambities gedefinieerd om daarop in te spelen met de Ambities NVLF 2021-2027.

(Nog) harder werken gaat de druk op de logopedie op termijn niet verminderen, we zullen slimmer moeten gaan werken.

Logoclicks is gespecialiseerd in de toepassing van zorg op afstand (e-health) in de logopedie. We spreken uit ervaring bij de implementatie en opschaling van e-health.

Logoclicks draagt op drie aspecten praktisch bij aan de toekomst van de logopedie in het Nederlands taalgebied.

  1. Wij ontwikkelen toepassingen voor online therapie
  2. Wij adviseren en helpen zelfstandige logopedisten, praktijken en revalidatiecentra bij de implementatie en opschaling van e-health en blended care
  3. Wij ontwikkelingen en geven (bij)scholing voor praktiserende logopedisten en voor het onderwijs op het gebied van zorg op afstand