Logoclicks: online therapie voor mensen met afasie

Logoclicks biedt online therapie, onder begeleiding van professionele logopedisten,
om de communicatievaardigheden van mensen met afasie te verbeteren.

Over Logoclicks

Logoclicks ontwikkelt een gevalideerd online logopedie therapie platform waarmee patiënten met afasie, onder de professionele begeleiding van een logopedist, intensiever kunnen oefenen met een gepersonaliseerde therapie.

Vind meer informatie over online afasietherapie op Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be.

Het wordt daardoor mogelijk om de intensiteit en de frequentie van oefenen te vergroten en de resultaten per behandeling eenduidig vast te leggen om daarmee een uitspraak te kunnen doen over de voortgang.
De verwachting is dat de effectiviteit van therapie toeneemt waardoor de kosten zullen dalen omdat onder meer de totale behandelduur verkort wordt.

In de huidige situatie stelt de logopedist met behulp van genormeerde testen de diagnose. Op basis van de diagnose wordt het behandelplan opgesteld. Het behandelplan bestaat uit therapieën met oefeningen toegespitst op de specifieke beperkingen van de cliënt.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat personaliseren en de intensiteit en frequentie van oefenen, onder begeleiding van een logopedist, een positieve invloed heeft op het verbeteren van de communicatievaardigheden.

Echter, intensief oefenen onder begeleiding van een logopedist is in veel gevallen praktisch en financieel moeilijk haalbaar. Slechts ongeveer 30% van afasiepatiënten krijgt nog therapie na de beëindiging van de revalidatie, door gebrek aan financiering door de verzekeraars en door onvoldoende besef van het belang van de voortzetting van therapie.

Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be bieden, op basis van de diagnose, online therapie aan als huiswerk oefeningen (asynchrone therapie) die naderhand beoordeeld en besproken worden met de logopedist.

Met behulp van Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be wordt, via huiswerkoefeningen die de patiënt op elk willekeurig moment kan doen, frequentieverhoging en personalisatie van therapie, onder begeleiding van een logopedist met eventuele hulp van mantelzorgers, mogelijk.

Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be volgen de Nederlandse Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’ en is gebaseerd op recent wetenschappelijk (internationaal) onderzoek.