NVLF Ambities 2021-2027

De zorgwereld ontwikkelt zich volop. Door toenemende vergrijzing, complexere zorgvragen en het betaalbaar houden van de zorg, moet iedereen die zich bezighoudt met zorg zich voorbereiden op grote veranderingen. Het is onvermijdelijk dat zorg op afstand, e-health, blended care benut moeten gaan worden om te kunnen blijven voldoen aan hoge kwaliteit van zorg voor een toenemende groep cliënten. E-health leidt tot meer eigen regie voor cliënten en efficiëntere zorg. De NVLF keek naar deze ontwikkelingen en ziet dat logopedie en de logopedist de komende jaren met de volgende veranderingen te maken gaan krijgen zoals te lezen in Ambities NVLF 2021-2027:

 • Evidence based handelen wordt nog meer de regel, zowel vanuit zorgperspectief als vanuit de financiering.
 • Er komt steeds meer aandacht voor de positie van de patiënt binnen het zorgproces; ‘samen beslissen’.
 • eHealth wordt een vast onderdeel van behandelprocessen. Hieronder vallen niet alleen digitale toepassingen die zorg op afstand mogelijk maken, maar bijvoorbeeld ook het gebruik van elektronische patiëntendossiers, elektronische gegevensuitwisseling en digitale hulpmiddelen, zoals robotica en Virtual Reality (VR).
 • Er is een groeiende vraag naar logopedie op afstand, zo mogelijk in combinatie met behandeling en begeleiding op locatie.
 • De wachtlijsten lopen op door een groei van logopedische hulpvragen en een toenemend tekort aan logopedisten.
 • Politiek en zorgverzekeraars zetten in op samenwerking in de regio’s om de ‘juiste zorg op de juiste plek’ te kunnen bieden.
 • De rol van de logopedist verandert; hij of zij wordt steeds meer een coach in plaats van een behandelaar. Een ontwikkeling die ook bij andere beroepsgroepen al is ingezet, bijvoorbeeld bij fysiotherapie, diëtetiek en zorgverleners in de huisartspraktijk.
 • De rol van de logopedist in het onderwijs is aan verandering onderhevig, met het oog op de toekomst van passend onderwijs, personeelstekorten in het onderwijs en de toename van complexe hulpvragen.
 • Uit onderzoek blijkt dat logopedisten, in vergelijking met andere paramedici, gemiddeld veel tijd besteden aan indirecte patiëntenzorg.
 • De huidige verhouding tussen kosten en opbrengsten binnen logopedische praktijken is niet toekomstbestendig.
 • Als niet onbelangrijk laatste punt: leden van de NVLF geven aan twijfel te hebben of het afzonderlijk vakgebied logopedie over afzienbare tijd nog wel bestaat.

Het is belangrijk dat de beroepsgroep in gezamenlijkheid antwoord kan geven op deze ontwikkelingen. Logoclicks wil en kan daarbij adviseren en helpen.