Online logopedie therapie voor afasie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat frequentieverhoging van behandelingen, intensivering en personalisatie van therapie positieve resultaten oplevert in het herstel van de taalvaardigheid en dat het welzijn daardoor verbetert. Valorisatie naar de logopediepraktijk gebeurt echter nog nauwelijks.

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de neurologische aspecten van NAH en de behandeling ervan. De resultaten van wetenschappelijk onderzoek bereiken echter laat of niet de dagelijkse praktijk van de logopedist en dat leidt tot frustratie bij de onderzoekers, professionals en patiënten.

De grootste barrières voor het toepassen van recente bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur in de klinische praktijk zijn: tijdsgebrek (het bijhouden van literatuur is een full-time functie op zichzelf) en beperkte toegang tot wetenschappelijke artikelen en beperkte kennis van methodieken en statistiek.

Online logopedie therapie voor afasie

Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be lossen dit probleem op omdat de meest recente gevalideerde protocollen direct beschikbaar en toepasbaar gemaakt worden door ervaren onderzoekers en docenten voor de praktiserend logopedisten. Dit is een belangrijke verbetering ten opzichte van het huidige veelal gedrukt therapiemateriaal. En een optimale vorm van valorisatie van wetenschappelijk onderzoek naar de dagelijkse praktijk.

Door de ontwikkeling van Afasietherapie vanuit een wetenschappelijke benadering te kiezen, waarbij zowel de logopedisten als de patiënten nauw betrokken zijn, ontstaat een vraag-gestuurd, evidence-based en gevalideerd online platform.

Logoclicks ontwikkelt een gevalideerd online logopedie therapie voor afasie platform waarmee patiënten met afasie onder de professionele begeleiding van een logopedist intensiever kunnen oefenen met een gepersonaliseerde therapie. Het wordt daardoor tevens mogelijk om de resultaten per behandeling eenduidig vast te leggen om daarmee een uitspraak te kunnen doen over de voortgang. De verwachting is dat de effectiviteit van therapie toeneemt waardoor de kosten zullen dalen omdat onder meer de totale behandelduur verkort wordt.

Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be maakt evidence-based therapie mogelijk als een online toepassing met grote voordelen voor de patiënt en de logopedist in functie van tijd, verplaatsingen, zelfredzaamheid, personalisatie, frequentieverhoging en meetbaarheid van resultaten.