Online logopedie

Online logopedie is een behandeling op afstand zonder dat de logopedist en cliënten in dezelfde ruimte of op het zelfde moment aanwezig zijn. Voor online logopedie worden allerlei verschillende termen gebruikt.

Digitale zorg & e-health
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verstaan onder eHealth de inzet van hedendaagse informatie- en communicatietechnologie (ICT) om de zorg te ondersteunen of te verbeteren. Daaronder vallen niet alleen digitale toepassingen die zorg op afstand mogelijk maken, zoals beeldbellen, oefenplatforms, digitaal therapiemateriaal, maar ook het gebruik van een elektronische patiëntendossiers en elektronische gegevensuitwisseling.

Hybride zorg & blended care
Blended care of hybride zorg is de combinatie van digitale zorg en face-to-face zorg.
Logopedische zorg waarbij zorg op locatie en zorg op afstand optimaal worden gecombineerd.
Een deel van de face-to-face contacten worden vervangen en/of extra online contacten worden gecreëerd.

Synchrone en asynchrone therapie
Met synchrone wordt een behandeling bedoeld waarbij de logopedist en de client samen op het zelfde moment aan het werk zijn, ongeacht dat fysiek of op afstand is.
Bij asynchrone therapie zijn de logopedist en client niet samen op hetzelfde moment aan het werk. Bij asynchrone therapie oefent de client zelfstandig zonder de directe aanwezigheid van de logopedist.

Voordelen
Cliënten kunnen bij online logopedie in hun eigen vertrouwde omgeving therapie volgen. Dat scheelt de client en de logopedist (reis)tijd. De logopedist kan met therapieprogramma’s direct zien hoe de cliënten het huiswerk gemaakt hebben.

Logopedische zorg waarbij zorg op locatie en zorg op afstand optimaal worden gecombineerd, zodat de kwaliteit van de logopedische zorg hoog blijft. Zorg op afstand kan zijn middels online logopedie, maar ook middels een filmpje of app die de patiënt ondersteunt bij het doen van oefeningen thuis) waardoor minder logopedie op locatie nodig is.