Ontwikkeling van de methodische inhoud

Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be van Logoclicks zijn ontwikkeld op basis van de volgende uitgangspunten:

  1. Voor een effectieve afasietherapie is er intensieve taaltherapie nodig van minimaal 2 uur per week (Berns et al., CBO& TNO. (2015). Logopedische richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie bij volwassenen’.) maar bij voorkeur meer.
  2. Cognitief-linguïstische therapie (CLT) wordt in de acute en post-acute fase van afasietherapie als de gouden standaard gezien (Heugten, van, Bertens & Spikman (2017). Richtlijn neuropsychologische revalidatie. Nederlands Instituut van Psychologen.).

methodische inhoud

Om de methodische inhoud voor Logoclicks te bepalen wordt het model van Ellis & Young (1988) als basis genomen. De hogescholen van Utrecht, Rotterdam en Antwerpen (Thomas More) hebben het Ellis & Young model gebruikt om de verschillende soorten oefeningen te categoriseren zodat het voor logopedisten duidelijk is op welke manier de gestoorde routes in het model geleid hebben tot de verschillende oefeningen.

De vier taalmodaliteiten, auditief en visueel taalbegrip en mondelinge en schriftelijke taalproductie zijn de ‘hoofdstukken’ die de eerste stap zijn in het selecteren van de gewenste oefeningen door de logopedist.

Vervolgens kunnen de linguïstische parameters en specifieke oefeneffecten gekozen worden. De laatste stap is dan om de moeilijkheid van de oefeningen te bepalen en de oefeningen voor de cliënt te genereren. Voor het bepalen van de moeilijkheid worden onder meer de frequentie, de Age of Acquisition, concreetheid en aantal letters gebruikt.

Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be zullen verschillende cueing methoden kennen die online toepasbaar zijn zonder tussenkomst van de logopedist zodat de cliënt in veel gevallen door kan met de oefeningen ook als dat wat moeilijker gaat.

Door de nauwkeurige bepaling van de soort oefeningen, het thema en de moeilijkheid kan een vrijwel onbeperkt aantal oefeningen gegeneerd worden. De onderverdeling van de woorden in categorieën en thema’s sluiten de oefeningen optimaal aan op de interesses van de cliënt wat een positieve invloed heeft op de motivatie.

De methodische inhoud van Logoclicks is samengevat in deze poster die tijdens de Afasienet Conferentie 2017 en tijdens het NVLF congres 2017 gepresenteerd is.

Download hier de poster.