Logopedische Richtlijn

De ontwikkeling van Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be sluit aan op de Nederlandse Logopedische Richtlijn ’Diagnostiek en behandeling van afasie’. De Richtlijn is tot stand gekomen op initiatief van Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten (NVAT) en Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Werkgroep

logopedische richtlijnVoor het ontwikkelen van deze richtlijn is in 2013 een werkgroep samengesteld van logopedisten en patientvertegenwoordigers. In deze werkgroep zaten onder meer vertegenwoordigers van organisaties die bij de diagnostiek en behandeling van afasie zijn betrokken, zoals de Nederlandse Vereniging van Afasietherapeuten en de Vereniging voor Klinische Linguïstiek.

Daarnaast is een vertegenwoordiger vanuit de Afasie Vereniging Nederland betrokken en een persoon met afasie, op persoonlijke titel, om de inbreng vanuit personen met afasie te waarborgen.

Doel van de Logopedische richtlijn

De Richtlijn beoogt de kwaliteit en doelmatigheid van de geleverde zorg door logopedisten en afasietherapeuten aan volwassen personen met afasie en hun omgeving te verbeteren.

De  doet duidelijke uitspraken over optimale logopedische zorg aan personen met afasie op het gebied van diagnostiek, behandeling, doorverwijzing en nazorg. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente wetenschappelijke literatuur en inzichten binnen de beroepsgroep.

Patiëntperspectief

Voor Logoclicks is het belangrijk dat het patiëntperspectief een centrale plaats heeft ingenomen bij het opstellen van deze richtlijn.

In de werkgroep hadden een persoon met afasie en de partner van een persoon met afasie zitting in de werkgroep.
Onderdeel van de samenstelling van de Richtlijn is een focusgroep samengesteld uit personen met afasie, partners en een dochter van een persoon met afasie zodat de inbreng van personen met afasie in Nederland kon worden meegenomen. In de focusgroep zijn ervaringen met het hebben van afasie besproken en de wijze waarop logopedie daarop het beste kan inspelen.

Lees meer over de Logopedische richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie’.