Online afasietherapie

Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat voor mensen met afasie, zelfs in de chronische fase, verbetering van taalfuncties toch nog mogelijk is door het stimuleren van de taalgebieden in de hersenen met behulp van persoonlijke en intensieve oefentherapie.

Met name frequentieverhoging, intensivering en personalisatie van therapie leveren positieve resultaten en verbeteren hiermee het welzijn van de patiënt (Graf et al., 2011; Sünderhauf et a . , 2008). Echter frequentieverhoging en intensivering van therapie zijn in het huidige zorgstelsel niet eenvoudig mogelijk.

Slechts ongeveer 30% van afasiepatiënten krijgen nog therapie na de beëindiging van de revalidatie door gebrek aan financiering door de verzekeraars en door onvoldoende besef van het belang van de voortzetting van therapie (Schupp et al. , 2006), ook als dat nadrukkelijk geadviseerd wordt (Rupp et al. , 2008). Deze mensen worden tekort gedaan in de mogelijkheden om toch verbetering te realiseren.

Therapie vindt in de meeste gevallen plaats op locatie van de therapiepraktijk of het revalidatiecentrum. Dat noodzaakt de patiënt om te reizen, wat in het geval van NAH niet altijd  voor de hand ligt. En als behandelingen aan huis gegeven kunnen worden dan moet de therapeut reizen. Frequentieverhoging is om die reden vaak niet haalbaar.

Het aanbieden van online logopedie lost dat probleem op. Logoclicks heeft Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be ontwikkeld en biedt gepersonaliseerde online therapie voor mensen met afasie onder begeleiding van de logopedist.