Wat is afasie?

Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, noemt men dat afasie. Afasie is een verworven taalstoornis die veroorzaakt wordt door een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en waarbij het begrijpen en het uiten van gesproken en geschreven taal gestoord is.

Afasie, A (= niet) fasie (= spreken), betekent  dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil en taal minder goed kan gebruiken dan voor het hersenletsel.

Wat is afasie?

Afasie is verworven en dat wil zeggen dat mensen met afasie voor het hersenletsel geen problemen hadden met taal. Ze communiceerden vroeger zonder enig probleem. De articulatie van woorden die wel gesproken kunnen worden en de algemene intelligentie zijn niet getroffen en dat geeft vaak aanleiding tot grote frustratie bij de getroffene.

Afasie ontstaat veelal door beschadigingen in de linker hersenhelft door een beroerte (hersenbloeding of herseninfarct), een verkeersongeval of bij een hersentumor.

Afasie leidt tot problemen met de taal in alle modaliteiten: spreken, begrijpen van gesproken taal, lezen en schrijven. Het vinden van woorden wordt lastig of onmogelijk en het samenstellen van zinnen erg problematisch.

Afasie leidt door de beperking van de taalvaardigheid in veel gevallen tot het  verlies van initiatief, structuur en communicatieve vaardigheden waardoor de sociale interactie in het werk- en privéleven beperkt wordt.

Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw. Het komt regelmatig voor dat een afasiepatiënt een ander woord zegt dan hij bedoelt. Ook komt het voor dat afasiepatiënten juist wél veel spreken, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen. Zij hebben vaak problemen met het begrijpen van taal en vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op.

Geen twee mensen met afasie zijn precies gelijk, afasie is bij iedereen anders. De ernst en omvang van afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid. Sommige mensen met afasie kunnen wel goed taal begrijpen, maar hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of met het bouwen van zinnen.

Anderen spreken juist wel veel, maar wat zij zeggen is voor de gesprekspartner niet of moeilijk te begrijpen; deze mensen hebben vaak grote problemen met het begrijpen van taal. Het taalvermogen van de meeste mensen met afasie bevindt zich ergens tussen deze twee uitersten.

Let wel: iemand met afasie beschikt over het algemeen over zijn volledige intellectuele capaciteiten en dat maakt het extra frustrerend.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat intensivering, verhoging van de behandelfrequentie en personalisatie van therapie positieve resultaten oplevert in het herstel van de taalvaardigheid. Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be van Logoclicks worden ontwikkeld om personalisering en intensivering van therapie te realiseren.