Visie, missie en strategie

Visie
Door de vergrijzing en het toenemende belang van taalvaardigheid in de maatschappij neemt de vraag naar logopedie toe terwijl het aanbod van logopedisten nauwelijks toeneemt. Dit gaat leiden tot een lagere beschikbaarheid en kwaliteit van de logopedische zorg. Logopedisten zullen andere manieren moeten vinden om meer kwalitatieve zorg te leveren om aan de toenemende vraag te blijven voldoen.

Missie
Het is de missie van Logoclicks om logopedisten te helpen met de inzet van technologie om slimmer te werken en de kwalitatieve van de logopedische zorg in de komende jaren te garanderen.

Strategie
Logoclicks doet dat door toepassingen voor online therapie te ontwikkelen, logopedisten en organisaties te helpen bij de implementatie en opschaling van e-health en blended care en het ontwikkelingen en geven van (bij)scholing voor praktiserende logopedisten en voor het onderwijs op het gebied van zorg op afstand.