vormen van feedback

Onderzoek naar vormen van feedback bij (online) afasietherapie

hogeschool RotterdamOnline afasietherapie zal in de praktijk anders verlopen dan in traditionele sessies en een van de onderdelen daarvan zijn de verschillende vormen van feedback en cueing.

Hoe kan online de interactie tussen de persoon met afasie en therapeut geoptimaliseerd worden en hoe grijpt dat in op de toepasbaarheid van Logoclicks, om de therapie zoveel mogelijk te laten aansluiten op de individuele persoon met afasie.

Patiënten die oefenen krijgen feedback op de resultaten van de oefening. Feedback is een belangrijk aspect bij het leren. In de wetenschappelijke publicaties is veel beschreven over verschillende vormen van feedback voor gezonde personen echter voor mensen met afasie is er minder wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Uit de studies wordt een relevante selectie gemaakt voor implementatie in Logoclicks en beoordeeld voor toepassing bij mensen met afasie.

Daarnaast kunnen patiënten profiteren van verschillende vormen van cueing. Hiernaar is onderzoek gedaan dat toegepast kan worden naar online toepassingen. In de proeftuinen wordt de werkwijze gevalideerd.

De Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat Evidence-Based Care i.s.m. opleiding logopedie) gaat aan de slag met een onderzoeksopdracht voor studenten logopedie, waarbij bepaald wordt welke elementen effectief zijn in afasietherapie, gekoppeld aan feedbackmechanismen en cueing met aanwijzingen als resultaat voor de toepassing binnen Logoclicks.

De Hogeschool Rotterdam start met literatuurstudie en deskresearch naar eisen die aan (de ontwikkeling van) oefenapps/ software gesteld kunnen worden bij mensen met afasie. In samenspraak met opdrachtgever Logoclicks wordt gekeken in hoeverre een eerste prototype kan worden uitgeprobeerd en de verschillende vormen van feedback praktisch toegepast kunnen woorden.

Lees meer op de site van Hogeschool Rotterdam.