Berichten

Telelogopedie: online logopedie

Logopedie via internet ook wel telelogopedie genoemd, is wel zo handig. De cliënt en de logopedist hoeven de deur niet meer uit. En je zit veel minder vast aan traditionele therapietijden. In dit artikel wordt uitgelegd hoe online logopedie werkt en of het net zo goed is als traditionele therapie.

Hoe werkt telelogopedie?

Telelogopedie werkt eigenlijk op dezelfde manier als traditionele logopedie. Alleen bij online logopedie zien en horen de cliënt en de logopedist elkaar via het beeldscherm van de computer of tablet.

De oefeningen zijn zichtbaar op het computerscherm of een tablet.

Een therapiesessie op afstand is mogelijk maar de logopedist kan ook huiswerk klaarzetten die de cliënt zelfstandig kan doen. De resultaten worden door de logopedist nagekeken en later online of in de praktijk besproken. Het mooie is dat de resultaten elektronisch vastgelegd worden zodat de resultaten vergeleken en de therapie daarop aangepast kunnen worden. Als de cliënt huiswerkoefeningen doet krijgt die direct online feedback van het computerprogramma en wordt heel effectief oefenen mogelijk.

Met de hedendaagse technologie zijn de internetverbindingen in de meeste gevallen snel genoeg voor een goede kwaliteit van beeld en geluid.

Logoclicks ontwikkelt een online therapie programma waarmee cliënten thuis op ieder gewenst moment kan oefenen en contact kan hebben met de logopedist.

Professor logopedie

Prof. Dr. Ellen Gerrits is sinds de zomer van 2010 lector logopedie aan de faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht en sinds 2014 professor aan de Universiteit Utrecht.

Ellen Gerrits vertelde in 2011 al over telelogopedie. Als je het hebt over ontwikkeling van de logopedie dan hoort daar ook ICT in wat Ellen betreft. “ICT-toepassingen zijn voor mij vooral een middel dat logopedisten heel goed kunnen gebruiken als ondersteuning van hun therapie. Eén keer therapie in de week is immers heel weinig. Alles wat je kunt gebruiken om de frequentie van het oefenen te verhogen is welkom.”

De Hogeschool Utrecht werkt mee aan de ontwikkeling van Logoclicks.

Vergoedingen telelogopedie

In Nederland kan telelogopedie vergoed worden door de ziektekostenverzekeraar. Er is goedkeuring van de Nza. In Nederland geldt als eis dat er een ‘behandelrelatie’ moet zijn, waarbij ook face-to-face contact is. Dit betekent dat je de logopediste ook enkele keren ‘life’ moet ontmoeten om de behandeling vergoed te krijgen.

Telelogopedie volgens NZA voor een individuele zitting telelogopedie afasie.

De individuele zitting telelogopedie afasie is een onafgebroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor de indicatie afasie begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.
De individuele zitting telelogopedie afasie wordt geleverd door een zorgverlener die ingeschreven staat in een door de NVLF en ZN gezamenlijk aangewezen register.

Telelogopedie gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt, waarbij ook face-to-face contacten in dezelfde ruimte plaatsvinden;
  • De individuele zitting telelogopedie afasie dient ter vervanging van een individuele zitting afasie.
  • Er is geen sprake van een telefonische zitting.

Logoclicks ontwikkelt een online logopedie platform voor de behandeling van afasiepatiënten en later ook voor andere aandoeningen.