E-health: gewoon doen.

De beperkingen door de Covid-19 pandemie hebben aangetoond dat een deel van de zorg gecontinueerd kan worden door de inzet van e-health oplossingen.

Beeldbellen, online oefenprogramma’s en alternatieven voor het fysieke intercollegiaal overleg zijn bij veel zorgverleners versneld in gebruik genomen.

De vraag is nu hoe we deze succesvolle innovaties borgen en opschalen.

In de Werkagenda logopedie  van de NVLF zijn in het hoofdstuk eHealth & zorgvernieuwing de volgende vragen benoemd:

  • Hoe kunnen we eHealth integreren in de reguliere behandeling (blended care)?
  • Wat betekent dit voor de praktijkvoering?

Dat zijn vragen waarop wij ook antwoorden zoeken. Logoclicks heeft Afasietherapie.nl gemaakt, een e-health oplossing om mensen met afasie thuis zelfstandig en verantwoord te laten oefenen onder supervisie van de logopedist. Daarnaast integreren we Simptell waarmee mensen met (Broca)afasie zelfstandig oefeningen in het leren spreken in ellipsen.

Mooi zou je zeggen, dat stimuleert de zelfredzaamheid, scheelt tijd voor de cliënt, tijd voor de logopedist en kan de cliënt thuis zelfstandig oefenen terwijl de logopedist meekijkt naar de resultaten.

Een e-health oplossing, zoals bedoeld in ‘Passende zorg’, voor de juiste zorg op de juiste plek: (duurdere) zorg voorkomen, zorg verplaatsen en rondom mensen organiseren en zorg vervangen door slimme zorg en e-health.

Desondanks lukt het nog niet zo goed om deze online oefenomgeving structureel te integreren in de reguliere behandeling van mensen met afasie.

Er zijn enkele tientallen enthousiaste logopedisten die wel naar tevredenheid Afasietherapie.nl gebruiken als onderdeel van de behandeling maar nog niet bij alle praktijken die neurologische patiënten behandelen.

We wilden natuurlijk weten waarom die enthousiaste logopedisten Afasietherapie.nl wél inzetten? Bij navraag is het antwoord verbluffend eenvoudig: ‘omdat ik het leuk vind en mijn cliënt het graag doet’.

Succesvol innoveren blijkt in de praktijk dat 90% bereidheid is tot verandering. Het heeft dus niets te maken, met techniek, vergoedingen, AVG of gebrek aan digivaardigheid. Als je wil kan het gewoon.

Mensen veranderen als het moet of als het leuk is. Voor deze groep ‘early adopters’ is leuk om gebruik te maken van de mogelijkheden van blended care gedreven door hun nieuwsgierigheid naar mogelijkheden om het plezieriger te maken voor de cliënt en voor zichzelf.

Op de vraag hoe ze dan aan de slag gegaan zijn was er ook een simpel antwoord: ‘na jullie scholing zijn we het gewoon gaan doen en leerden we vanzelf hoe we het kunnen inzetten’.

En nu we het weten, overwegen we Afasietehrapie.nl bij iedere nieuwe cliënt en weten we precies of we hybride zorg kunnen aanbieden.’

Ook leren innoveren? Volg de (gratis) scholing.