Berichten

NVLF Ambities 2021-2027

De NVLF publiceerde op 20 mei 2021 de ambities voor de logopedie tot 2027. Het is heel goed dat met dit document een stip op de horizon gezet wordt. Er is immers werk aan de winkel als de leden van de NVLF zelf zeggen twijfel te hebben of het afzonderlijk vakgebied logopedie over afzienbare tijd nog wel bestaat.

De NVLF Ambities 2021-2027 benoemen 5 doelstellingen:

 1. In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie.
 2. In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).
 3. In 2027 is er meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar door vermindering van de administratieve lasten.
 4. In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel wat betreft inkomen/salaris als overige arbeidsvoorwaarden.
 5. In 2027 staan alle logopedisten vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Twee van de vijf ambities gaan over de inzet van e-health en blended of hybride zorg. Hoe wordt de logopedische zorg op maat bij de cliënten aangeboden? Dat vraagt om verandering. Verandering om de gebruikelijke manier van werken, gedeeltelijk, te vervangen door therapie buiten de gebruikelijke praktijkruimte in de eerste lijn en de revalidatiecentra.

Dat betekent dat bestaande structuren en de organisatie moeten veranderen van zorg op je eigen werkplek naar zorg bij de cliënt. En daarbij hoort ook de techniek om zorg op afstand (e-health) mogelijk te maken.

Hoewel de noodzaak om anders te gaan werken nog niet heel veel gevoeld wordt, digitaliseert de wereld om ons heen wel in een hoog tempo. We ervaren dat zelf ook. De dag dat ook cliënten zich afvragen waarom ze voor een uur of een half uur naar een andere plek moeten reizen voor logopedie die voor een deel ook gewoon thuis gedaan kan worden, komt naderbij. Thuis zelfstandig en verantwoord oefenen biedt meer voordelen: 

 • Verhoogt de kostenefficiëntie
 • Verhoogt de zelfredzaamheid van cliënten, jong en oud
 • Biedt de ruimte om parallelle persoonlijke sessies vooral te richten op generalisatie
 • Succesvolle generalisatie is noodzakelijk om in een interventie het geoefende toe te passen in het dagelijks leven

De NVLF noemt ook ‘Samen Beslissen’ als beweging waarin je niet voor maar met de cliënt besluit welke zorg het beste aansluit op de individuele wensen en situatie. Het valt te voorspellen dat een deel van cliënten zal vragen om een deel van de therapie thuis te kunnen ontvangen. Daar moet je als logopedist op voorbereid zijn.

Want als jij het niet doet dan doet een ander het wel en verlies je cliënten. 

Zorg op afstand, e-health, hybride of blended care zijn allemaal benamingen voor eigenlijk twee mogelijke en al beschikbare oplossingen:

 • een fysiek consult vervangen door een beeldbelconsult
 • samen oefenen vervangen door zelfstandig oefenen

Beeldbellen is, mede als gevolg van de noodzaak door de beperkingen van Covid-19, al bij veel organisaties in gebruik en zijn er ervaringen opgedaan. Het zou niet moeilijk moeten zijn om beeldbellen als alternatief voor een fysiek consult in te zetten voor de zittingen waarbij dat kan. 

Ons advies: gewoon voorstellen bij cliënten waarvan je denkt dat het een volwaardig alternatief kan zijn. Samen leren en samen beslissen.

Zelfstandig oefenen is zinvol met het juiste materiaal en de mogelijkheid om te zien hoe de oefeningen gemaakt zijn. Er is nog niet heel veel interactief online materiaal maar dat gaat er in de komende jaren zeker komen. Voor de behandeling van personen met afasie is er al Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be en voor kinderen in het basisonderwijs bijvoorbeeld https://www.squla.nl/ en er zijn nog talloze andere producten die straks verantwoord ingezet kunnen worden.

Ook hier is ons advies: verdiep je in de mogelijkheden en oplossingen probeer het gewoon uit met een aantal van je cliënten. Al doende leer je het beste.

Hulp of advies nodig om aan de slag te gaan met beeldbellen of online therapie? Contacteer ons: jan@logoclicks.nl

Succes!

Innovatiesubsidie van Kansen voor West

Rotterdam/Antwerpen, november 2016

Logoclicks heeft een innovatiesubsidie gekregen van Kansen voor West II voor de ontwikkeling van een E-Health platform voor de behandeling van personen met afasie in Nederland en Vlaanderen.

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door niet-aangeboren hersenletsel, meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie geeft problemen met het spreken, het lezen, het schrijven en het begrijpen van taal. De alledaagse communicatie wordt geraakt. Jaarlijks zijn er in Nederland en Vlaanderen ongeveer 16.000 nieuwe personen die getroffen worden met afasie.

Intensieve behandeling met gepersonaliseerde oefeningen, onder begeleiding van een logopedist, dragen bij tot het verbeteren van de communicatievaardigheden.

Echter, intensief oefenen onder begeleiding van een logopedist is in veel gevallen praktisch en financieel moeilijk haalbaar. Slechts ongeveer 30% van afasiepatiënten krijgt nog therapie na de beëindiging van de revalidatie, door gebrek aan financiering door de verzekeraars en door onvoldoende besef van het belang van de voortzetting van therapie.

Met een online platform, zoals Logoclicks, wordt het wel mogelijk om op gevalideerde wijze vaker en intensiever te oefenen om de taalproblemen van mensen met afasie te verminderen. Logoclicks vervangt daarmee niet de traditionele face-to-face therapie, maar voegt extra mogelijkheden toe voor plaats- en tijdonafhankelijke therapie, frequentieverhoging van therapie en vergaande personalisatie.

Het doel van Logoclicks is om de taalvaardigheden, de zelfredzaamheid en het welzijn van personen met afasie te verbeteren en de sociale en maatschappelijke participatie te vergroten.

Kansen voor West II is het samenwerkingsverband van de vier randstad-provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Kansen voor West heeft een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

innovatiesubsidie kansenvoorwest

Het E-Health platform zal ontwikkeld en vormgegeven worden door een consortium bestaande uit docent-onderzoekers en lectoren van de opleidingen logopedie van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool Antwerpen. Het praktijkgericht onderzoek zal het ontwerp van Logoclicks onderbouwen en de implementatie ervan ondersteunen.

Het online platform wordt ontwikkeld op basis van de meest recente (internationale) bevindingen rondom effectiviteit van interventies voor deze doelgroep. Het wordt bovendien mogelijk om de resultaten per behandeling eenduidig vast te leggen om daarmee een uitspraak te kunnen doen over de voortgang. De verwachting is dat de effectiviteit van therapie toeneemt, waardoor de kosten zullen dalen omdat onder meer de totale behandelduur verkort wordt.

Het online platform zal in de praktijk getest worden door Vlaamse en Nederlandse logopedisten, door revalidatiecentra, door Hersenz en door het Afasiecentrum Rotterdam, voordat het ter beschikking gesteld wordt aan logopedisten en personen met afasie.

Logoclicks zal eind 2017 beschikbaar zijn.

eu-rgbEuropa investeert in de toekomst. Dit project komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.