Berichten

Innovatiesubsidie van Kansen voor West

Rotterdam/Antwerpen, november 2016

Logoclicks heeft een innovatiesubsidie gekregen van Kansen voor West II voor de ontwikkeling van een E-Health platform voor de behandeling van personen met afasie in Nederland en Vlaanderen.

Afasie is een taalstoornis die ontstaat door niet-aangeboren hersenletsel, meestal veroorzaakt door een beroerte (CVA), maar kan ook ontstaan door een hersentumor, een ongeval of een andere aandoening in de hersenen. Afasie geeft problemen met het spreken, het lezen, het schrijven en het begrijpen van taal. De alledaagse communicatie wordt geraakt. Jaarlijks zijn er in Nederland en Vlaanderen ongeveer 16.000 nieuwe personen die getroffen worden met afasie.

Intensieve behandeling met gepersonaliseerde oefeningen, onder begeleiding van een logopedist, dragen bij tot het verbeteren van de communicatievaardigheden.

Echter, intensief oefenen onder begeleiding van een logopedist is in veel gevallen praktisch en financieel moeilijk haalbaar. Slechts ongeveer 30% van afasiepatiënten krijgt nog therapie na de beëindiging van de revalidatie, door gebrek aan financiering door de verzekeraars en door onvoldoende besef van het belang van de voortzetting van therapie.

Met een online platform, zoals Logoclicks, wordt het wel mogelijk om op gevalideerde wijze vaker en intensiever te oefenen om de taalproblemen van mensen met afasie te verminderen. Logoclicks vervangt daarmee niet de traditionele face-to-face therapie, maar voegt extra mogelijkheden toe voor plaats- en tijdonafhankelijke therapie, frequentieverhoging van therapie en vergaande personalisatie.

Het doel van Logoclicks is om de taalvaardigheden, de zelfredzaamheid en het welzijn van personen met afasie te verbeteren en de sociale en maatschappelijke participatie te vergroten.

Kansen voor West II is het samenwerkingsverband van de vier randstad-provincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Kansen voor West heeft een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

innovatiesubsidie kansenvoorwest

Het E-Health platform zal ontwikkeld en vormgegeven worden door een consortium bestaande uit docent-onderzoekers en lectoren van de opleidingen logopedie van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool Antwerpen. Het praktijkgericht onderzoek zal het ontwerp van Logoclicks onderbouwen en de implementatie ervan ondersteunen.

Het online platform wordt ontwikkeld op basis van de meest recente (internationale) bevindingen rondom effectiviteit van interventies voor deze doelgroep. Het wordt bovendien mogelijk om de resultaten per behandeling eenduidig vast te leggen om daarmee een uitspraak te kunnen doen over de voortgang. De verwachting is dat de effectiviteit van therapie toeneemt, waardoor de kosten zullen dalen omdat onder meer de totale behandelduur verkort wordt.

Het online platform zal in de praktijk getest worden door Vlaamse en Nederlandse logopedisten, door revalidatiecentra, door Hersenz en door het Afasiecentrum Rotterdam, voordat het ter beschikking gesteld wordt aan logopedisten en personen met afasie.

Logoclicks zal eind 2017 beschikbaar zijn.

eu-rgbEuropa investeert in de toekomst. Dit project komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.