Berichten

NVLF Ambities 2021-2027

De NVLF publiceerde op 20 mei 2021 de ambities voor de logopedie tot 2027. Het is heel goed dat met dit document een stip op de horizon gezet wordt. Er is immers werk aan de winkel als de leden van de NVLF zelf zeggen twijfel te hebben of het afzonderlijk vakgebied logopedie over afzienbare tijd nog wel bestaat.

De NVLF Ambities 2021-2027 benoemen 5 doelstellingen:

 1. In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie.
 2. In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).
 3. In 2027 is er meer direct patiëntgebonden tijd beschikbaar door vermindering van de administratieve lasten.
 4. In 2027 worden logopedisten beloond naar werken, zowel wat betreft inkomen/salaris als overige arbeidsvoorwaarden.
 5. In 2027 staan alle logopedisten vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Twee van de vijf ambities gaan over de inzet van e-health en blended of hybride zorg. Hoe wordt de logopedische zorg op maat bij de cliënten aangeboden? Dat vraagt om verandering. Verandering om de gebruikelijke manier van werken, gedeeltelijk, te vervangen door therapie buiten de gebruikelijke praktijkruimte in de eerste lijn en de revalidatiecentra.

Dat betekent dat bestaande structuren en de organisatie moeten veranderen van zorg op je eigen werkplek naar zorg bij de cliënt. En daarbij hoort ook de techniek om zorg op afstand (e-health) mogelijk te maken.

Hoewel de noodzaak om anders te gaan werken nog niet heel veel gevoeld wordt, digitaliseert de wereld om ons heen wel in een hoog tempo. We ervaren dat zelf ook. De dag dat ook cliënten zich afvragen waarom ze voor een uur of een half uur naar een andere plek moeten reizen voor logopedie die voor een deel ook gewoon thuis gedaan kan worden, komt naderbij. Thuis zelfstandig en verantwoord oefenen biedt meer voordelen: 

 • Verhoogt de kostenefficiëntie
 • Verhoogt de zelfredzaamheid van cliënten, jong en oud
 • Biedt de ruimte om parallelle persoonlijke sessies vooral te richten op generalisatie
 • Succesvolle generalisatie is noodzakelijk om in een interventie het geoefende toe te passen in het dagelijks leven

De NVLF noemt ook ‘Samen Beslissen’ als beweging waarin je niet voor maar met de cliënt besluit welke zorg het beste aansluit op de individuele wensen en situatie. Het valt te voorspellen dat een deel van cliënten zal vragen om een deel van de therapie thuis te kunnen ontvangen. Daar moet je als logopedist op voorbereid zijn.

Want als jij het niet doet dan doet een ander het wel en verlies je cliënten. 

Zorg op afstand, e-health, hybride of blended care zijn allemaal benamingen voor eigenlijk twee mogelijke en al beschikbare oplossingen:

 • een fysiek consult vervangen door een beeldbelconsult
 • samen oefenen vervangen door zelfstandig oefenen

Beeldbellen is, mede als gevolg van de noodzaak door de beperkingen van Covid-19, al bij veel organisaties in gebruik en zijn er ervaringen opgedaan. Het zou niet moeilijk moeten zijn om beeldbellen als alternatief voor een fysiek consult in te zetten voor de zittingen waarbij dat kan. 

Ons advies: gewoon voorstellen bij cliënten waarvan je denkt dat het een volwaardig alternatief kan zijn. Samen leren en samen beslissen.

Zelfstandig oefenen is zinvol met het juiste materiaal en de mogelijkheid om te zien hoe de oefeningen gemaakt zijn. Er is nog niet heel veel interactief online materiaal maar dat gaat er in de komende jaren zeker komen. Voor de behandeling van personen met afasie is er al Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be en voor kinderen in het basisonderwijs bijvoorbeeld https://www.squla.nl/ en er zijn nog talloze andere producten die straks verantwoord ingezet kunnen worden.

Ook hier is ons advies: verdiep je in de mogelijkheden en oplossingen probeer het gewoon uit met een aantal van je cliënten. Al doende leer je het beste.

Hulp of advies nodig om aan de slag te gaan met beeldbellen of online therapie? Contacteer ons: jan@logoclicks.nl

Succes!