Instructie Zoek de 5 verschillen

Uitleg

Er zijn twee slaapkamers zichtbaar. Door goed te kijken zullen steeds meer verschillen zichtbaar worden. Er zijn telkens 5 verschillen.

Functies

Klik op de objecten die verschillend zijn en er verschijnt een cirkel omheen.
Klik op ‘Opnieuw’ om de oefening te herstarten met nieuwe objecten.

Voorbeeld instructie / oefensuggestie

Vertel als logopedist wat je op de linker praatplaat ziet met de uiting die je bij het kind wil uitlokken.
Bijvoorbeeld: “De bal ligt op de plank” of “Het kasteel staat op de grond, maar hier niet”.

Werkvorm in te zetten voor

Semantiekwoordenschat (hetzelfde/verschillend)
Morfologievoorzetsels
Syntaxisenkelvoudige zinnen
samengestelde zinnen