Instructie Opdrachten uitvoeren en geven met blokken (2)

Uitleg

Er zijn 9 blokken zichtbaar. Kleur de blokken door de kleur naar het blok te slepen.

Functies

Sleep de kleur naar een blok en laat los. Het blok verandert van kleur.
Klik op ‘opnieuw’ om de oefening te herstarten.

Voorbeeld instructie / oefensuggestie

1. De logopedist geeft aan welk blok of welke blokken de cliënt mag kleuren en ook in welke kleur.
Termen als: links, rechts, midden, onder, boven kunnen worden geoefend, evenals voegwoorden: voordat, nadat, behalve enz.
2. De cliënt geeft de logopedist de opdracht om middels de gegeven zinsstructuur de blokken te kleuren.

Werkvorm in te zetten voor

Semantiekwoordenschat
Morfologiebijvoeglijk naamwoord
Syntaxisenkelvoudige zinnen
AVP:
Pragmatiek:
AVP: meervoudige opdrachten
Pragmatiek: duidelijke informatieoverdracht.