Instructie Opdrachten uitvoeren en geven met blokken (1)

Uitleg

Er zijn 9 blokken zichtbaar in verschillende kleuren. Door op het blok de klikken verdwijnt deze.

Functies

Klik op een blok en laat het blok verdwijnen.
Klik op ‘opnieuw’ om de oefening te herstarten.

Voorbeeld instructie / oefensuggestie

1. De logopedist geeft aan welk blok of welke blokken de cliënt weg mag klikken.
Termen als: links, rechts, midden, onder, boven kunnen worden geoefend, evenals voegwoorden: voordat, nadat, behalve enz.
2. De cliënt geeft de logopedist de opdracht om middels de gegeven zinsstructuur een blok weg te klikken.

Werkvorm in te zetten voor

Semantiekwoordenschat
Morfologiebijvoeglijk naamwoord
Syntaxisenkelvoudige zinnen
AVP:
Pragmatiek:
AVP: meervoudige opdrachten
Pragmatiek: duidelijke informatieoverdracht.