Instructie Luister, kijk, klik weg

Uitleg

In de slaapkamer zitten verschillende katjes. Door te klikken op de kat zal deze verdwijnen.

Functies

Klik op ‘Opnieuw’ om de oefening te herstarten met nieuwe katten op nieuwe plekken.

Voorbeeld instructie / oefensuggestie

Voorbeeld instructie/ oefen suggestie:
1. De logopedist maakt een zin waarin zij vertelt waar de kat bevindt. De cliënt moet op de juiste kat klikken. Bijvoorbeeld: De kat zit op de plank.
2. De logopedist geeft een opdracht en de cliënt moet de katten in de juiste volgorde wegklikken. Bijvoorbeeld: Voordat je op de kat op de kast klikt, klik je op de kat op het bed.

Werkvorm in te zetten voor

Semantiek
Morfologievoorzetsels, meervoud
Syntaxisenkelvoudige zinnen, samengestelde zinnen (eerst, daarna, voordat, nadat)