Instructie Kijk en onthoud

Uitleg

De praatplaat is geheel of deels af te dekken.

Functies

Klik op ‘link afgedekt’ om de linker helft van de praatplaat af te dekken.
Klik op ‘rechts afgedekt’ om de rechter helft van de praatplaat af te dekken.
Klik op ‘afgedekt om de gehele praatplaat af te dekken.
Klik op ‘gehle plaat’ om de gehele praatplaat weer te geven.
Klik op ‘opnieuw’ om de oefening te herstarten en andere spullen in de kamer te zien.

Voorbeeld instructie / oefensuggestie

Kijk samen 10 tellen naar de pagina. Dek daarna een deel of de gehele pagina af. Wat heb je allemaal gezien? Schrijf zoveel mogelijk op en bekijk samen of dit klopt.
De logopedist kan ook een specifieke opdracht geven met betrekking tot de kleur van de spullen, de plaats van de spullen enz.

Werkvorm in te zetten voor

Semantiekwoordenschat
Morfologiebijvoeglijk naamwoord, voorzetsels
Syntaxisenkelvoudige zinnen, samengestelde zinnen en werkgeheugen