samenwerkingspartners

De online therapie platforms Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be zijn ontwikkeld en vormgegeven door een consortium bestaande uit docent-onderzoekers en lectoren van de opleidingen logopedie van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool Antwerpen.

Thomas More Hogeschool Antwerpen

De Thomas Hogeschool Antwerpen doet onderzoek naar het soort oefening in relatie tot de gediagnosticeerde aandoeningen. De aanwijzingen die uit dit onderzoek volgen zijn de basis voor de te ontwikkelingen oefeningen op word- en zinsniveau.

Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht richt het onderzoek op het meten van resultaten van de oefeningen en geeft aanwijzingen om de resultaten te gebruiken voor de samenstelling van nieuwe oefeningen.

Hogeschool Rotterdam

De Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum zorginnovatie) richt het onderzoek voornamelijk op feedback en cueing en geeft de aanwijzingen om deze in een online situatie toe te passen.

Proeftuinpartners:

Ieder prototype en de eindversie van Logoclicks zijn, volgens een vast protocol, getest in de praktijk.
Deze volgende organisaties hebben Logoclicks getest in de praktijk:

Afasiecentrum Rotterdam e.o.
Basalt Revalidatie
Hersenz
Fast@home (Sophia Revalidatie)
Groepspraktijk Kompas
Logopedie Centrum José Nijboer