samenwerkingspartners

De e-health platforms Afasietherapie.nl en Afasietherapie.be zijn ontwikkeld en vormgegeven door een consortium bestaande uit docent-onderzoekers en lectoren van de opleidingen logopedie van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Rotterdam en Thomas More Hogeschool Antwerpen.

Thomas More Hogeschool Antwerpen

De Thomas Hogeschool Antwerpen doet onderzoek naar het soort oefening in relatie tot de gediagnosticeerde aandoeningen. De aanwijzingen die uit dot onderzoek volgen zijn de basis voor de te ontwikkelingen oefeningen op word- en zinsniveau.

Hogeschool Utrecht

De Hogeschool Utrecht zal het onderzoek voornamelijk richten om het meten van resultaten van de oefeningen en aanwijzingen geven om de resulaten te gebruiken voor de samenstelling van nieuwe oefeningen.

Hogeschool Rotterdam

De Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum zorginnovatie) richt het onderzoek voornamelijk op feedback en cueing en zal aanwijzingen geven om deze in een online situatie toe te passen.

Proeftuinpartners:

Ieder prototype en de eindversie van Logoclicks zal, volgens een vast protocol, getest worden in de praktijk.
Deze volgende organisaties zullen Logoclicks in de praktijk toetsen:

Afasiecentrum Rotterdam e.o.
Rijnlands Revalidatie Centrum
Hersenz
Fast@home (Sophia Revalidatie)
Groepspraktijk Kompas
Logopedie Centrum José Nijboer